Vanuit mijn studie maatschappelijk werk ben ik in de jeugdhulpverlening gaan werken. Later heb ik pedagogiek gestudeerd. Ik heb ongeveer twintig jaar in de jeugdhulpverlening gewerkt. Onder andere als begeleidster van jongeren, als gezinsvoogd en als trainster. In 2005 heb ik een licentie behaald bij P.I.- Research als tools4you trainster, toen nog sociale vaardigheidstraining genoemd. Individueel en in groepsverband heb ik delinquenten getraind met als doel recidive te voorkomen.

Verder heb ik trainingen ontwikkeld en uitgevoerd voor specifieke doelgroepen. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heb ik een sollicitatietraining ontwikkeld en gegeven. Bij sommige groepen ging daar een, door mijzelf ontwikkelde, training empowerment aan vooraf. Voor andere groepen heb ik trainingen gegeven om te leren omgaan met een laag budget.

Mensen leren beter als ze gemotiveerd zijn. Door deze trainingen te beginnen met de eventuele weerstand bespreekbaar te maken, weet ik mensen gemotiveerd te krijgen en te houden. Het uitvalspercentage is dan ook nihil.

Deze trajecten zijn geschikt voor groepen, maar kunnen ook in een
individueel traject doorlopen worden.

Als maatschappelijk werkster ben ik geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk.
Als maatschappelijk werkster ben ik breed inzetbaar. Ook bedrijven weten mij inmiddels te vinden. Soms loopt het met iemand niet zo lekker op het werk. Een stukje ondersteuning kan dan veel leed voorkomen.

Diverse bedrijven vragen mij om scholingen en trainingen te verzorgen. Het voordeel voor bedrijven is dat het gelijk helder is wie u over de vloer krijgt, dat de scholing (training) aansluit bij uw wensen en dat de prijs beduidend lager is dan van een onderwijsinstituut/trainingsbureau.

Welke trainingen geef ik?
Nederlands
Veel bedrijven hebben tegenwoordig personeel uit het buitenland. Met een passend traject leren zij snel de Nederlandse taal. En niet onbelangrijk, zij leren de taal die in uw bedrijf gesproken wordt. Tijdens de lessen Nederlands komen uiteraard de Nederlandse omgangsvormen op de werkvloer aan de orde. Maar ook taalophogingstrajecten zijn mogelijk. Sommige mensen spreken onduidelijk, hebben moeite met luisteren, lezen of schrijven. Een traject op maat kan wonderen doen.

Communicatie
Hoe zorg ik ervoor dat mijn boodschap gehoord wordt? Communicatie is meer dan alleen taal. We communiceren ook met onze mimiek, met ons lichaam. Daar zijn we ons niet altijd bewust van. Pas als we zien hoe we communiceren, kunnen we dat veranderen. Video is daarbij een uitstekend hulpmiddel.

Sociale vaardigheden / leidinggeven
Op het werk moeten we soms klanten te woord staan. Altijd zijn er collega’s waarmee gecommuniceerd moet worden. We moeten overleggen, vergaderen, delegeren enz. Maar ook een gewoon praatje is belangrijk. Elke functie vereist de nodige sociale vaardigheden. Soms gaat het om de sociale vaardigheden van een individu, soms gaat het om de sociale vaardigheden en groepsprocessen in een team. De trainingen kunnen individueel zijn, maar ook een heel team kan baat hebben bij meer inzicht in het groepsproces.

Solliciteren
Om diverse redenen hebben mensen training en begeleiding nodig bij het vinden van een andere werkplek. Afhankelijk van wat nodig is wordt er training en/of begeleiding geboden.

Overige
Omgaan met agressie, teambuilding, time management, individuele begeleidingstrajecten. Ik ben geregistreerd maatschappelijk werkster.

Uiteraard beschik ik over de contacten om een eventuele scholing af te sluiten met een erkend diploma. Mocht u willen weten wat de kosten zijn van een scholing, traject of training, neem dan vrijblijvend contact op!