Welkom op mijn site. Hier kunt u informatie vinden over mij en mijn werkzaamheden.

Van huis uit ben ik maatschappelijk werkster en pedagoog. Ik ben begonnen als jeugdhulpverleenster en heb diverse functies vervuld waaronder mentrix, coördinatrice en jeugdbeschermster. Na zo’n 15 jaar in de jeugdhulpverlening gewerkt te hebben, ben ik in 1995 bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers gaan werken. Ik heb in Bergen aan Zee vijf jaar zelfstandig in een aanvullende opvang van het COA gewerkt als agogisch begeleidster. Met uitzondering van de medische taken was ik verantwoordelijk voor de volledige begeleiding van ruim 60 asielzoekers. Eén van die taken was het verzorgen van de Nederlandse les. Met veel plezier heb ik met behulp van diverse methodes (TPR, Code Nederlands – om maar twee uitersten te noemen – ) mensen met heel verschillende achtergronden de Nederlandse taal geleerd. Later ben ik les gaan geven aan een aantal Internationale Schakelklassen (ISK).

In 2009 ben ik als zzp-er gaan werken. Ik ben NT2 gaan geven aan oud- en nieuwkomers en aan zowel hooggeschoolde als laaggeschoolde buitenlandse werknemers. Hierbij gaat het om inburgering, staatsexamens en MBO opleidingen. Naast Nederlands gaat het ook om kennis van de Nederlandse samenleving, Nederlands op de werkvloer, rekenen, Engels en beroeps gerelateerde vakken (Helpende Zorg en Welzijn, AKA, Detailhandel, Logistiek enz.)

Als gecertificeerd trainster “Tools4you” heb ik voor de reclassering aan delinquenten deze training gegeven: individueel en in groepsverband. Deze trainingen hadden als doel dat zij leerden hun (agressieve) gedrag beter te hanteren om recidive te voorkomen. Vaak ging het bij de jongere delinquenten – ook – om spijbelgedrag.

In 2010 heb ik een scholing gedaan om als assessor aan de slag te kunnen. Sinds die tijd zet ik mij ook in als assessor bij EVC trajecten en examens. In 2013 heb ik de opleiding BVE afgerond om gekwalificeerd les te kunnen geven. In 2016 heb in mijn NT2 bevoegdheid gehaald en ben ik een school, Enteetwee, begonnen voor statushouders die moeten inburgeren of Staatsexamen I of II willen doen.

Boven in het menu vindt u mijn werkzaamheden. Daar kunt u meer lezen over mijn werkzaamheden en bevoegdheden. U kunt altijd contact met mij opnemen.