Activiteiten

In 2016 ben ik in Doetinchem een school begonnen, de naam van de school is Enteetwee. Hier leren statushouders Nederlands voor hun inburgerings-examen of Staatsexamen NT2. De school bestaat inmiddels een jaar en heeft nu het definitieve Blik op Werk keurmerk en ook het keurmerk van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Om te zien wat het aanbod van de school is kunt u kijken op www.enteetwee.nl.

Voorheen heb ik voor diverse opdrachtgevers NT2 lessen verzorgd. Dat deed ik voor internationale bedrijven die hun, uit het buitenland komende, werknemers graag de Nederlandse taal willen laten leren. Dat deed ik voor onderwijsorganisaties die onderwijstrajecten aanbieden aan personeel dat via uitzendbureaus in Nederland aan het werk is. Dat deed ik bij gemeenten en dan ging het vaak om taalophogingstrajecten. De mensen waar ik les aan gaf waren soms analfabeet, anderen waren hoogopgeleid.

Met bedrijven, gemeenten en andere belangstellenden ga ik graag in gesprek om te kijken naar een passend aanbod voor hun doelgroep.

Visie

Leren is niet altijd makkelijk. De combinatie werken en leren vraagt een hoge inzet van de deelnemers. Mensen die op latere leeftijd een opleiding willen/moeten volgen hebben soms moeite met huiswerk maken, vinden het soms moeilijk op hun eigen kunnen te vertrouwen of ze schamen zich naar anderen toe voor hun prestaties. Groepen bestaan vaak uit heel verschillende niveaus en de motivatie is bij elke deelnemer anders.

Juist deze groepen vind ik erg uitdagend. Vanuit mijn werk in de jeugdhulpverlening ben ik goed in staat mensen te coachen en te stimuleren. Tevens heb ik een goed oog voor groepsprocessen: hierdoor kan ik mijn lesmateriaal aanpassen maar ook de groep als geheel plezier laten ervaren in iets leren. Dit staat heel raar op de site omdat de regel niet wordt afgemaakt. Door ervoor te zorgen dat lessen leuk en gevarieerd zijn, maar vooral door mensen succes te laten boeken zorg ik ervoor dat mensen leren leuk gaan vinden.

Les geven is ook zelf leren omdat het altijd beter kan. In februari 2014 heb ik de didactische opleiding BVE afgerond. Daarmee voldoe ik aan de eisen die er momenteel gesteld worden aan docenten in het beroepsonderwijs en de volwassen educatie. In 2015 heb ik een tweede training gedaan om Nederlands te kunnen examineren op verschillende niveaus. In 2016 heb ik mijn NT2 bevoegdheid behaald.