Persbericht

Doetinchem 6 september 2017

 

Enteetwee ontvangt het NRTO-keurmerk!

 

Enteetwee, gevestigd aan de Havenstraat 5a in Doetinchem, heeft op 6 september 2017 het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat Enteetwee voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan Enteetwee aantonen dat hij voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

“Wij zijn erg blij met het behalen van het NRTO keurmerk. Het aspirant Blik op Werk keurmerk is tegelijk omgezet naar een definitief Blik op Werk keurmerk met twee sterren. Dit is een mooi resultaat en een mooie basis. We willen nu ons aanbod gaan uitbreiden: denk aan alle laaggeletterden, denk aan alle ‘oud-ingeburgerden’ die moeilijk werk vinden, vooral omdat ze onze taal niet voldoende machtig zijn.”, vertelt directeur Anita Rienstra van Enteetwee, “We werken inmiddels samen met de Stichting Spraakvaardig zodat de studenten wat er geleerd wordt in de les, ook buiten de les kunnen gaan gebruiken.”

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder

Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

Over Enteetwee

Sinds juli 2016 biedt Enteetwee lessen aan statushouders aan zodat zij het inburgeringsexamen, of het Staatsexamen NT2, kunnen halen. Omdat de trajecten individueel zijn, kan iedereen dat in zijn of haar eigen tempo doen. Daarnaast zijn er lessen voor expats, laaggeletterden en trainingen Nederlands op de werkvloer.